Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Soutěžní odpoledne pro Školní družinu při ZŠ 6. 6. 2017

Herní odpoledne pro ŠD družinu při ZŠ

Dne 6. června 2017 uspořádala naše knihovna další ročník herního odpoledne a to pro školní družinu při ŽŠ Františkovy Lázně. Vzhledem k vysokému riziku bouřky jsme byly nuceny celou akci přesunout do vnitřních prostor družiny. Ale i tak si děti akci krásně užily a předvedly nám opravdu soutěživého ducha a radost z plnění jednotlivých úkolů. I přes to, že jsme musely vynechat dvě opravdu venkovní disciplíny, mohly si děti vyzkoušet svou zručnost a rychlost při přenášení co nejvyššího počtu plechovek z šesti a to z jedné strany třídy na druhou. Dalšími disciplínami byly: poznávání národních krojů, přiřazování správných názvů ke zvířátkům, jméno, město, věc…, zapamatování si souboru různých předmětů, poznávání pohádek a pohádkových postav, skládání vláčku. Také bychom rády poděkovaly za aktivní pomoc při organizaci tohoto odpoledne a to všem paním učitelkám z družiny a paní Věře Zykánové, jakožto naší vážené dobrovolnici. 

Herní odpoledne pro ŠD při ZŠ 2017 (1).JPG
Herní odpoledne pro ŠD při ZŠ 2017 (2).JPG
Herní odpoledne pro ŠD při ZŠ 2017 (3).JPG
Herní odpoledne pro ŠD při ZŠ 2017 (4).JPG
Herní odpoledne pro ŠD při ZŠ 2017 (5).JPG
Herní odpoledne pro ŠD při ZŠ 2017 (6).JPG
Herní odpoledne pro ŠD při ZŠ 2017 (7).JPG