Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

KNIHA DO VLAKU

Františkolázeňská knihovna se 7. března 2016 v 10:00 připojila jako první v Karlovarském kraji k celostátnímu projektu KNIHA DO VLAKU.

Ve vestibulu nádražní haly byla slavnostně za přítomnosti zástupců města otevřena knihovnička, které umožní lidem půjčit si knihu či časopis bezplatně, bez nutnosti registrace, a nezávisle na otvírací době městské knihovny. Bude jen na rozhodnutí cestujících, zda vypůjčenou knihu vrátí či si ji ponechají a přinesou za ni jinou. Knížky lze také vracet na jiných nádražích, která jsou zapojena do projektu Kniha do vlaku (Mikulov, Most, Ústí n. Labem, Žatec, Příbram, Strakonice, Ostrava, Semily, Tábor, Přerov a další).

Kniha do vlaku je nekomerční projekt Městské knihovny v Mikulově a Českých drah, který se zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám bezplatným půjčování knih, případně časopisů. Městské knihovny chtějí nabídnout nejen cestujícím Českých drah novou službu, která již funguje v některých zdravotnických zařízeních, ve dvou veřejných parcích a v některých institucích v ČR. Vzhledem k tomu že Kniha do vlaku funguje již od roku 2014, mají čtenáři nyní možnost vrátit knihu i na jiném místě než si ji vypůjčili. Tuto službu v současné době poskytuje více než 15 nádraží v ČR. Vše funguje na principu „vezmi knihu, vrať knihu“, přičemž nemusí být stejná. Do knihovničky je dovoleno umístit libovolné knihy, pokud po obsahové i formální stránce odpovídají obecnému vkusu.

 

Police s knížkami na Františkolázeňském nádraží bude zřetelně označená, opatřená půjčovním řádem a volně přístupná všem v rámci otevírací doby nádražní budovy ve Františkových Lázních od 5:00 do 19:00. Za doplňování knih a pořádek v knihovně zodpovídá Městská knihovna Františkovy Lázně. 

 

http://zivechebsko.cz/2016/03/10/kniha-do-vlaku-vyrazila-i-z-frantiskovych-lazni/

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/kniha-se-stane-spolecnikem-pri-cestach-vlakem-napric-republikou-20160308.html

1 první zájemci.jpg
2 první zájemci.jpg
3 Pár slov na úvod.jpg
4 Nalepit platnou jízdenku.jpg
5 Lehce zapít.jpg
6 Ještě rozhovor pro Český rozhlas.jpg
7 a Kniha do vlaku ve Františkových Lázních je v provozu..jpg