Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Dětský den v knihovně 2016

DĚTSKÝ DEN V KNIHOVNĚ

 

1. června se knihovna zapojila do oslav Mezinárodního dne dětí a uspořádala dětský den ve spolupráci s Integračním centrem pro cizince Karlovy Vary na téma LETEM SVĚTEM.

Na děti čekaly úkoly, kdy si ověřily své znalosti o světě, lidech, zvířatech, architektuře a zvycích různých národů. Dětského dne se zúčastnily i děti mongolského a vietnamského původu žijících v našem kraji.

Této akce se zúčastnilo přes 80 dětí, často i s rodiči, celkem zhruba 120 lidí.

Na děti čekaly zajímavé disciplíny jako např. tanec na chůdách, kroket, chytání divokých koní, hry z různých koutů světa, skládání obrázků světově známých staveb, poznávání krojů a národních jídel, krmení varana komodského a umisťování obrázků zvířat na mapu podle toho, kde které zvíře žije. Za splnění úkolů si mohly děti vybrat sladkou odměnu.

Jako zpestření Dětského dne proběhlo hudební vystoupení žáků ZUŠ J. Cimrmana Františkovy Lázně pod vedením Mgr. Vladimíra Hrinka.

Během tohoto odpoledne jsme předali diplomy a ceny výhercům v Turnajích ve stolních hrách.

Podle reakcí dětí a rodičů si myslíme, že se dětský den podařil a budeme se těšit na příští rok.

Plakát Dětský den 2016

Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (1).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (2).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (3).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (4).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (5).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (6).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (7).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (8).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (9).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (10).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (11).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (12).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (13).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (14).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (15).jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2016 (16).jpg